Sorok között

A lány, aki a végsőkig harcolt egzotikus országa függetlenségéért

Ka’iulani, a ma már nem létező Hawaii Királyság utolsó trónörököse 125 évvel ezelőtt, 1899. március 6-án hunyt el. Mindössze 23 éves volt.

Ka’iulani 1875. októberében született Likelike hercegnő és Archibald Scott Cleghorn skót üzletember egyetlen gyermekeként.

Mivel nagybátyjának, az uralkodó Kalākaua királynak nem volt utóda, így Ka’iulani lett a trón várományosa.

Nevének jelentése: a mennyország legmagasabb pontja.

Születése idején a Hawaii Királyság a virágkorát élte, mígnem szülőföldjét a lázadó amerikai cukorbárók átalakították.

MI IS VOLT A HAWAII KIRÁLYSÁG?

Nagy Kamehameha törzsi harcos 1795-ben egy kormány alá egyesítette Oʻahu, Maui, Molokaʻi és Lānaʻi szigeteket, majd 1810-ben Kauaʻi és Niʻihau szigetek is csatlakoztak az egyesült Hawaii Királysághoz.

Függetlenségét az európai nagyhatalmak is elismerték. Legfőbb kereskedelmi partnere az USA lett.

A 19. század első évtizedei forradalmi változásokat hoztak a szigetek életébe. Uralkodó vallás a korábbi törzsi vallások helyett a kereszténység lett, és rengeteg diplomata települt be a világ különböző országaiból, hogy cukorültetvényekbe invesztáljon.

NYUGATI STÍLUSÚ

Ka’iulani az olvasás és írás mellett zenélést és etikettet is tanult. Szeretett lovagolni, szörfözni és hobbinak a festészetet választotta.

Szülei Nagy-Britanniába küldték, hogy leányuk az általuk példaképnek tartott jó királyi kormányzás országában fejezze be tanulmányait.

Ezen időszak alatt Kalākaua királynak sok erőfeszítést kellett tennie a Hawaii Királyság megőrzéséért, vitái közepette felelőtlenül nyugati opportunistáknak adott fontos politikai pozíciókat, és ők mozgósítva a helyi amerikai cukorbárókat és a Honolulu Puskák nevű milíciát, 1887-ben katonai puccsal új alkotmány elfogadására kényszerítették a királyt.

A bennszülött hawaiiak teljes szívvel elutasították ezt az új alkotmányt, mivel rájuk nézve hátrányos volt.

Ka’iulani (bal szélen) a rokonai és barátai társaságában

KA’ILUANI SZÍNRE LÉP

Kalākaua 1891-ben bekövetkezett haláláig gyakorlatilag csak bábkirály volt, és felesége sem tudta a szigetek gazdaságát uraló gazdag és befolyásos külföldi cukor- és gyümölcsbárókkal szemben érvényesíteni látszathatalmát és hatályon kívül helyezni az új alkotmányt.

Bár hawaii bennszülött vezetők követeléseire bennszülött férfiakból álló hadsereget toborzott, de az ültetvényesek mozgósították a Pearl Harborban horgonyzó USS Boston amerikai tengerészgyalogságot, és 1893-ban legyőzték a királynő csapatait és így megbuktatták a Királyságot is.

A hatalom a külföldi állampolgárokból álló Biztonsági Bizottság kezébe került.

Ka’iulani ekkor Angliából az Egyesült Államokba utazott, hogy az elnöknél fellebbezést kérjen a monarchia helyreállításáért. Grover Cleveland elnök maga is háborús cselekménynek tartotta a Kalākaua király elleni puccsot, de már nem tudta megállítani a washingtoni politikai körökben is befolyással bíró cukorbárókat.

KABÁT NÉLKÜL, ESŐBEN

Hawaii a kialakult hatalmi viták idején független köztársaság volt. Cleveland utódja, William McKinley meggyőzte az amerikai Kongresszust, hogy a szigetek létfontosságúak a Csendes-óceán ellenőrzése szempontjából.

1898. július 4-én az Egyesült Államok annektálta Hawaiit.

Ka’iulani a hírre kabát nélkül kilovagolt az esőben, órák hosszat távol volt. Tüdőgyulladást kapott, állapota folyamatosan romlott, 1899. március 6-án, 23 éves korában hunyt el.

A bennszülött hawaii nép, aki ellenezte az ország annektálását, úgy tartotta meg Ka’iulanit az emlékezetében, mint a fiatal lány, aki bátran felvállalta Hawaii függetlenségének megvédését.

Ka’iulani, Hawaii utolsó királynője 1875-1899

Képek: Wikimedia Common

Felhasznált irodalom: Morgan Dunn: The last royal of the Kingdom of Hawaii