Happening

Akár ölnénk is érte? – Ünnepi előadóülés a Víz világnapja alkalmából

A Magyar Hidrológiai Társaság Nyugat-dunántúli Területi Szervezete, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a VASIVÍZ Vas megyei Víz-és Csatornamű Zrt. szervezésében ünnepi előadóülést tartottak 2024. március 21-én a szombathelyi Polgármesteri Hivatalban.

– Ahol nincs igazságos hozzáférés a vízhez, ott konfliktus alakul ki, és ezeket a konfliktusokat tovább gerjeszti a népességnövekedés és a klímaváltozás – mondta megnyitóbeszédében Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, a Magyar Hidrológiai Társaság Nyugat-dunántúli Területi Szervezetének elnöke.

Gaál Róbert megnyitóbeszédet tart 2024. március 21-én a szombathelyi Polgármesteri Hivatalban

VÍZ, MINT HÁBORÚS ESZKÖZ

Globális vízkészleteink alig 3 %-a édesvíz, és ezeknek a vízkészleteknek jelenleg 45 %-át használjuk. Statisztikailag elegendő lenne, azonban az eloszlása szélsőséges és a vízhiánnyal leginkább sújtott térségekben jelentős a népességnövekedés is.

Többek között ezekre tért ki előadásában Dr. Baráth Zsolt, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Igazgatási és Jogi Osztályának csoportirányítója, aki a vízért folytatott konfliktusok közül három térséget emelt ki.

– Arab-izraeli harcok, Afrikában a Nílus völgye Egyiptom, Szudán, Etiópia viszonylatában és az Eufrátesz kapcsán a Törökország, Szíria, Irak közötti konfliktusok közös jellemzője, hogy valamelyik fél a saját felügyelete alá akarja vonni az ivóvíz-készletek feletti ellenőrzést – magyarázta az Akár ölnénk is érte? című előadásában Dr. Baráth Zsolt.

Dr. Baráth Zsolt előadást tart 2024. március 21-én a szombathelyi Polgármesteri Hivatalban

VÍZ A BÉKÉÉRT

Az ünnepi előadóülésen szó esett a nyugat-dunántúli határvízi együttműködésről, a Pinka fenntartható vízgazdálkodásáról, a Rába vízminőségi és ökológiai állapotáról és a határok nélküli szennyvíztisztításról is.

Nemzetközi jog értelmében egy adott ország addig ellenőrizheti a természeti erőforrásait, amíg az a másik ország jogait nem sérti.

2024-ben a Víz világnapja az ENSZ által kiadott rendelkezés szerint a Víz a békéért szlogent viseli.

Hallgatóság a Víz világnapja emlékülésen 2024. március 21-én a szombathelyi Polgármesteri Hivatalban

“A víz miatti háborúkat komolyan kell venni. A víz háborús eszköz.”

Dr. Baráth Zsolt

Nyitókép: Az előadóknak kikészített kancsó víz a 2024. március 21-én tartott Víz világnapja ünnepi emlékülésen a szombathelyi Polgármesteri Hivatalban